Krzesła RSS

dostawa mebli do II Oddziału ZUS w Warszawie i Oddziału ZUS w Siedlcach, numer postępowania: 550000/271/4/2015-CZP (2015-07-22)

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA
 DOSTAWĘ Z MONTAŻEM KRZESEŁ AUDYTORYJNYCH Z PULPITEM 
 DLA AKADEMII OBRONY NARODOWEJ (AON) NR SPRAWY 57/2015. (2015-07-21)

Dostawa i montaż wyposażenia dla pomieszczeń kuchni oraz bufetu Rektoratu Uniwersytetu Łódzkiego.. (2015-07-20)

Dostawa wraz z montażem mebli biurowych (2015-07-17)

Dostawa krzeseł - tulipan (2015-07-16)

Zakup mebli biurowych i krzeseł na potrzeby Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (2015-07-14)

Dostawa krzeseł i foteli (2015-07-13)

Dostawa i montaż mebli i wyposażenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim (2015-07-07)

Zakup mebli część 2 zakup i dostawa krzeseł biurowych obrotowych i krzeseł konferencyjnych dla Urzędu Transportu Kolejowego oraz Oddziałów Terenowych Urzędu (2015-07-03)

Dostawa i montaż wyposażenia dla pomieszczeń kuchni oraz bufetu Rektoratu Uniwersytetu Łódzkiego. (2015-06-25)

Dostawa mebli do I Oddziału ZUS w Warszawie (2015-06-25)

Dostawa mebli biurowych dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy (2015-06-23)

Dostawa mebli do II Oddziału ZUS w Warszawie i Oddziału ZUS w Siedlcach (2015-06-18)

Dostawa krzeseł i foteli (2015-06-15)

Dostawa krzeseł - tulipan (2015-06-08)

Dostawa i montaż mebli i wyposażenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim (2015-06-08)

Dostawa wyposażenia meblowego do Stacji Terenowej UŁ w Suszku. (2015-06-03)

Dostawa krzeseł biurowych oraz wersalki dla Oddziału Morskiego IMGW - PIB (2015-05-29)

Dostawa krzeseł i foteli (2015-05-08)

Dostawa wraz z montażem mebli biurowych (2015-05-05)

Dostawa krzeseł tapicerowanych dla Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej. AC/BZP/46/2015 (2015-04-30)