Krzesła RSS

Dostawa wraz z montażem mebli dla jednostek Policji woj. małopolskiego (2014-08-25)

Dostawa mebli do strefy publicznej w nowej siedzibie NOSPR (2014-08-16)

Opracowanie, wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych/informacyjnych 
 oraz zakup i dostawę środków trwałych (2014-08-08)

Dostawa 40 szt. krzeseł obrotowych dla Wydziału Ekonomii UR (2014-08-04)

ZAKUP KRZESEŁ DO SALI KRYSZTAŁOWEJ PAŁACU KSIĄŻĘCEGO W RAMACH PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA (2014-07-29)

ZAKUP MEBLI CZ. I: zakup i dostawa wraz z montażem foteli i krzeseł obrotowych dla Urzędu Transportu Kolejowego (2014-07-24)

Dostawa krzeseł pracowniczych, foteli gabinetowych oraz podnóżków dla Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Gdyni oraz podległych Biur Powiatowych (2014-07-18)

Dostawa wyposażenia wraz z montażem dla Zespołu sal wielofunkcyjnych w kompleksie budynków Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zlokalizowanych przy pl. Jana Matejki 13, ul. Paderewskiego oraz ul. Basztowej 18 w Krakowie, w ramach projektu pod nazwą : Budowa zespołu sal wielofunkcyjnych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w ramach działania 11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego, priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (2014-07-18)

Dostawa krzeseł klasy ISO oraz obrotowych krzeseł komputerowych dla Politechniki Koszalińskiej (2014-07-18)

DOSTAWA MEBLI I WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ DO NOWEJ SIEDZIBY NOSPR (2014-07-15)

Dostawa i montaż fabrycznie nowych mebli i innego sprzętu stanowiącego wyposażenie Ośrodka Wypoczynkowego Politechniki Łódzkiej Niespodzianka w Wiartlu (2014-07-10)

BZP/PN/124/2014 - Dostawa krzeseł i foteli (2014-07-09)

Dostawa krzeseł konferencyjnych dla Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim (2014-07-07)

Dostawa krzeseł i foteli (2014-07-03)

Dostawa 40 szt. krzeseł obrotowych dla Wydziału Ekonomii UR (2014-06-30)

DOSTAWA MEBLI DO STREFY PUBLICZNEJ W NOWEJ SIEDZIBIE NOSPR (2014-06-25)

Dostawa sprzętu kwaterunkowego dla jednostek podległych KWP zs. w Radomiu Nr spr. 49/14 (2014-06-18)

Zakup mebli część I: zakup i dostawa wraz z montażem foteli i krzeseł obrotowych dla Urzędu Transportu Kolejowego. (2014-06-13)

Dostawa mebli dla SGGW (2014-06-09)

Dostawa wyposażenia wraz z montażem dla Zespołu sal wielofunkcyjnych w kompleksie budynków Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zlokalizowanych przy pl. Jana Matejki 13, ul. Paderewskiego oraz ul. Basztowej 18 w Krakowie, w ramach projektu pod nazwą : Budowa zespołu sal wielofunkcyjnych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w ramach działania 11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego, priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (2014-06-09)

Dostawa krzeseł klasy ISO oraz obrotowych krzeseł komputerowych dla Politechniki Koszalińskiej (2014-06-06)

ZAKUP KRZESEŁ DO SALI KRYSZTAŁOWEJ PAŁACU KSIĄŻĘCEGO W RAMACH PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA (2014-06-05)