Krzesła RSS

Dostawa wyposażenia meblowego w ramach zadania
 inwestycyjnego pn. Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul.
 Chojnowska 2 w Legnicy - obiekt zabytkowy wpisanym do rejestru
 zabytków pod numerem 595/1015 (2016-06-27)

Dostawa mebli wraz z ich montażem dla Sądu Okręgowego w Poznaniu (2016-06-24)

Dostawa wyposażenia biurowego - postępowanie nr 110/D (2016-06-22)

Dostawa mebli biurowych dla EC1- Łódź Miasto Kultury w Łodzi. (2016-06-14)

Dostawa wraz z montażem mebli biurowych (2016-06-06)

Dostawa krzeseł i foteli (2016-06-03)

Dostawa wyposażenia meblowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy - obiekt zabytkowy wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 595/1015. (2016-05-25)

Dostawa mebli wraz z ich montażem dla Sądu Okręgowego w Poznaniu (2016-05-13)

Wykonanie, dostawa oraz montaż mebli biurowych, mebli różnych, mebli komputerowych w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego (2016-05-11)

Dostawa mebli biurowych dla EC1- Łódź Miasto Kultury w Łodzi (2016-05-05)

Dostawa wyposażenia meblowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy - obiekt zabytkowy wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 595/1015. (2016-04-20)

Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do pomieszczeń Wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji zlokalizowanych w budynku Oddziału ZUS w Olsztynie przy Placu Konsulatu Polskiego 4. (2016-04-19)

Dostawa krzeseł i foteli (2016-04-15)

Dostawa wraz z montażem mebli biurowych (2016-04-14)

Dostawa krzeseł i foteli. (2016-04-13)